Hi there, it's Casper
Freelance motion designer

Hi, Casper hier!
Freelance motion designer

As a motion designer (or motion graphics designer), it is my job to transform your idea, story, script, storyboard or illustration into a dynamic animation. Need a quotation? Or would you like to share your idea? Then don't hesitate and contact me.

Als motion designer (of motion graphics designer) is het mijn taak om jouw idee, verhaal, script, storyboard of illustratie om te zetten naar een levendige animatie. Nood aan een offerte? Of wil je graag je idee kwijt? Aarzel dan niet verder en neem contact op.

Mail me! Mail mij!
These companies were already pleased!
Deze bedrijven waren alvast tevreden!
companies

What can I offer you?
Wat kan ik voor jou betekenen?

Turn your still images into powerful animations with a purpose.

Zet jouw stilstaand beeld om naar krachtige animaties met een bedoeling

You want to make an explainer video that explains your concept, company, platform, etc. in a creative way? Are you looking for exciting social media content? Standing out and generating traffic with interesting content, that is the solution! Sometimes you need to keep it simple with a logo animation. If more is needed, you can pimp your montage with cool visuals. There are endless possibilities within motion design and I can help you.

Je wil een explainer video laten maken die jouw concept, bedrijf, platform, � op een toffe manier uitlegt? Je zoekt flitsende social media content? Opvallen en traffic genereren met leuke content, dat is de boodschap! Soms moet je het ook simpel houden met een logo animatie. Als er meer nodig is kan je je montage pimpen met toffe visuals. Er is oneindig veel mogelijk binnen motion design en ik kan jou helpen.

I believe in specialisation, so I excel at character animation, glitch animation and 2D animation. For illustrations or 3D I would like to refer you to some colleagues.

Don't hesitate to get in contact to check out the possibilities, there are more options than you might think!

Ik kan iets van alles maar niet van alles iets. Ik geloof in specialisatie, zo kan ik je het beste verder helpen met character animatie, glitch animatie, en 2D animatie. Voor illustraties of 3D verwijs ik je graag door naar enkele collega�s.

Twijfel niet om samen eens te bekijken wat mogelijk is, er zijn meer opties dan jij denkt!

brain-vector-icon
Videos that linger
Video's die blijven hangen
chat-vector-icon
Dazzling animations that stimulate dialogue
Overdonderende animaties die dialoog stimuleren
star-vector-icon
Your story transformed into powerful visuals
Jouw verhaal omgezet in krachtige beelden
Does that sound like music to your ears?
Then let your eyes feast on my portfolio.
Klinkt dat als muziek in de oren?
Laat je ogen dan genieten van mijn portfolio.

Totally convinced? Or do you still have questions?
If so, I'd be happy to help you with your future project!
Helemaal overtuigd? Of zit je nog met vragen? Dan denk ik graag mee aan jouw toekomstig project!
MAIL ME! MAIL MIJ!

Client:
Agency:
Storyboard:
Illustration/Design:
Animation:
Sound:

Rumor has it that...

Van horen zeggen...


contact
Let's close the deal, so that if you still haven't emailed me you will now.
Alles even afronden, zodat wanneer je me nog steeds niet gemaild hebt je dat nu wel gaat doen.

Discover the possibilities and bring all your ideas to life!

Ontdek wat de mogelijkheden zijn en breng al je ideeën tot leven!

If you have scrolled down to this point, you are clearly looking for a motion designer for your project. Together we will find the solution for your project you can be proud of. Your concept will be transformed into a powerful animation!

Als je tot hier bent gescrolled ben je dus duidelijk op zoek naar een motion designer voor jouw project. Twijfel niet langer, We zoeken samen naar de oplossing voor jouw project waar je trots op mag zijn. Je concept zal omgezet worden naar een levendige animatie!

I eagerly await your email!
Ik wacht vol enthousiasme op jouw mailtje!